Srpski | English | Ruski

Muzika za glas i instrumentalnu pratnju

  • ŽITIJE, za bas i klavir (J. Dučić) 2003
  • GROTESKA, za ženski glas i klavir (M. Crnjanski) 1998
  • PREDOSEĆANjE, za ženski glas i klavir (M. Crnjanski) 1998
  • BESPUĆA,   za ženski glas i klavir (M. Crnjanski)   1998
  • DITIRAMB, za sopran i klavir (B. Radičević)   1998
  • NOĆ U KAREJI, za solo bas, trubu, engl. rog i gudače, (D. Medaković) 1997
  • HIMNA, (M. Crnjanski)   1997
  • SUMATRA, za ženski glas i klavir (M. Crnjanski)   1997
  • ELEGIJA, za sopran i klavir (M. Nastasijević)   1994
  • STRAŽILOVO, za tenor i gudače, (M. Crnjanski)   1989
  • VAVEDENjSKE PESME, za sopran i dva klavira, (R. Stojanović)   1989
  • MUKLINE, mecosopran i klavir (M. Nastasijević)   1988
Elegija, Sumatra, Himna, Bespuća, Predosećanje, Groteska su pesme  komponovane u drugoj
varijanti za solo glas i orkestar sastavljen od gudača i kombinacije drvenih i limenih duvačkih instrumenata