Srpski | English | Ruski

CD više autora

CD vise autora mozaik

 


 

BAGDALA-LAZARIČKA JUTRENJA, koncert za klavir i orkestar – izdavač PGP RTS

izdavač PGP RTS

pijanista Marina Arsenijević


LIRIKA ATOSA – STIHIRA – TRI IGRE, za klavir

izdavač PGP RTS

pijanista Marina Arsenijević


SA KARPATA, poema za dva klavira ženski hor i gudače

izdavač PGP RTS

duo Nikolajević-Kršić, SORTB i ženski hor RTS

dirigent Angel Šurev


TOKATA, za čembalo

izdavač PGP RTS

Miloš Petrović


MUKLINE, za ženski hor

izdavač Muzička škola „Mokranjac“

Mokranjac u Hirošimi


LAMENT NAD BEOGRADOM za mešoviti hor i gudače

izdavač Muzička škola „Mokranjac“

hor i orkestar Muzičke škole „Mokranjac“, dirigent Vladimir Milić


HOMOLJSKA IGRA, hor RTS

izdavač PGP RTS

dirigent Bojan Suđić


ŽITIJE ZOGRAFA RIBNIČKOG, Beogradski gudački orkestar „Dušan Skovran“

dirigent Aleksandar Pavlović