Srpski | English | Ruski

Štampane kompozicije

Kompozicije-mozaik

 • Metohijska pojanja, koncert za klavir i orkestar – BK fondacija
 • Homoljska igra, za mešoviti hor – Uduženje kompozitora Srbije
 • Mukline, za ženski hor – Uduženje kompozitora Srbije

Izdanja izdavačke kuće Rasia:

 • Podibarski žal, za gudače
 • Četiri proleća u manastiru Gradac, ciklična kompozicija u 4 stava za klavir solo
 • Vizantijski mozaik u 9 slika, ciklična kompozicija za klavir solo
 • Tri obraćanja minulom, preludijum, arija i igra za klavir solo
 • Sonatina, za klavir solo
 • Tri igre, za klavir solo
 • Sećanje predaka, za klavir solo
 • Komadi za klavir, za klavir solo
  • Lirika Atosa
  • Posle jednog rata s malo nade kroz kišu
  • San gospodara svetlosti (posvećeno Nikoli Tesli)
 • Krajem leta, 7 slika za violinu i klavir
 • Uspavanka, za violončelo i klavir
 • Solo pesme, ciklus od 7 pesama za glas i klavir na stihove M. Nastasijevića, J. Dučića, M. Crnjanskog
 • Pesme za glas i kamerni orkestar (ciklus od 8 pesama) na stihove M. Nastasijevića, J. Dučića, M. Crnjanskog, D. Medakovića
 • Nebesna liturgija , za mešoviti hor
 • Praznično večernje, za mešoviti hor
 • Liturgija Sv Jovana Zlatoustog, za mešoviti hor
 • Liturgija Sv Jovana Zlatoustog, za muški hor
 • Duhovna lira, za muški hor