Srpski | English | Ruski

Umetničko stručna literatura

Literatura-mozaik

 


 

 • Dnevnik minule jeseni (ogledi iz harmonije)-Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, Republika Srpska, 2014.
 • 27 lakih komada za mart (muzika za klavir i analitičke radnje)-Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, Republika Srpska, 2013.
 • Izložba 24 etide – slike za klavir, Galerija Proširene tonalnosti, Venac analitičke harmonije-Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, Republika Srpska, 2012.
 • Zvuk i muzika u medijima, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd  2009.
 • Muzička forma u 33 portreta-Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, Republika Srpska, 2009.
 • Kontrapunkt – 33 mala linearna poslušanja – Čugura print, Beograd 2009.
 • Žamor leta 2006 – Knjiga eseja i muzika za klavir, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2007.
 • Fragmenti o muzici – knjiga eseja, Zavod za uybenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Melanholične senke drumova južnih – ogledi iz harmonije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Darovi i tragovi vremena prošlog – ogledi iz harmonije, Čugura print, Beograd, 2003.
 • R.P. Nogo, S. Božić Serbijo, iže jesi, Zavod za uybenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
 • Formalne i lestvično-tetrahordalne karakteristike stihire Gospodi Vozzvah u Osmoglasniku Stevana Mokranjca, biblioteka FMU u Beogradu, 1987.
 • Modalna harmonija u delima kompozitora XIX i XX veka, biblioteka FMU u Beogradu, 1979.