Srpski | English | Ruski

Kamerne kompozicije

Solistička i kamerna dela
Solistička i kamerna dela Izvođenja Premijere
Vizantijski mozaik u 9 slika, za klavir Beograd, 2006
Pariz, 2012
London,2002
Lirika Atosa, za klavir Opatija, 1989
London, 1996, 2015
Glazgov,1997
Lisabon,1999
Edinburg, 1999
Pariz, 2005
Vašington, 2009…
Beograd, 1988
San gospodara svetlosti, za dva klavira Pariz, 1995
London, 1996
Budimpešta, 2000
Beograd, 2011
Beograd, 1994
Vavedenjske pesme, za glas i dva klavira Pariz, 1995 Beograd, 1994
Portret Konstantinove noći, klavirski trio Beograd, 2011
Lazarevac, 2011
Niš, 2011
Pod hrastom jesen, fantazija za dve violine Beograd Beograd, 2012
Nokturno za Čarnojeviće, epitaf za 4 harfe Beograd Beograd ,1994
Jesen u Mokranjčevom vrtu, epilog za ansambl harfi Beograd, 2014
Pod svodom zimskoga jutra, fantazija za 2 harfe Beograd, 2008
Valcer , za dve violine i klavir Beograd, 2015
Trag, gudački kvartet Beograd, 2010
Pod svodovima Helade, fantazija za violu i harfu Beograd, 2012
Pevačev povratak, ciklus za sopran i harfu (poezija: M. Pavlović) Beograd, 2014
 • CIKLUS SLIKA – FANTAZIJA ZA DVA INSTRUMENTA 2011/12
  • Slika za klavir i violinu
  • Slika za klavir i kontrabas
  • Slika za violu i harfu
  • Slika za dve violine
 • U ZAČARANOM KRUGU LJUBIČLJASTOG SNA, slika za klarinet i klavir 2010
 • KLAVIRSKI KVINTET, 2010
 • OBALA RODNIH NAPEVA, No. 17, za gudački kvartet 2010
 • VEČERNjE NA GALATI, za dva klavira 2009
 • RUSTIČNI PORTRET, za dva klavira 2009
 • TRAGOVI, tri portreta za gudački kvartet 2005
 • PROLEĆE, za flautu, glas, klavir i violinu 2005
 • KRAJEM LETA, sedam slika za violinu i klavir 2005
 • PRED KONACIMA STUDENIČKIM, gudački kvartet 2004
 • USPAVANKA, za čelo i klavir 2003
 • TRIO, za violinu, čelo i klavir 2003
 • SONATA, za violinu i klavir 2003
 • SONATA, za fagot i klavir 2003
 • SEĆANjE NA RAHMANjINOVA, za dva klavira   1997
 • SAN GOSPODARA SVETLOSTI, za dva klavira   1994
 • NOKTURNO ZA ČARNOJEVIĆE, za četiri harfe   1991
 • LIRSKE ISTOČNICE, za violu i klavir 1988
 • ANTIOHIJSKI REFREN, za flautu i mešoviti hor,(R. Stojanović) 1988
 • ATLAS VETROVA, za mešoviti hor i duvače, 1988
 • KAPIJA VREMENA, za dva klavira   1988
 • LITURGIJSKI KVARTET, za gudače 1986