Srpski | English | Ruski

Muzika za instrumente

MUZIKA ZA INSTRUMENTE
(klavir, čembalo, flauta, violončelo)
 • SONATA ZA KLAVIR 2013
 • 24 PRELIDA ZA KLAVIR 2009/10
 • DUHOVNA MUZIKA,za klavir 2007
 • SEĆANjA PREDAKA, sedam etida slika za klavir 2005
 • SONATINA , za klavir 2002
 • ČETIRI PROLEĆA U MANASTIRU GRADAC, za klavir 2002
 • TRI OBRAĆANjA MINULOM, za klavir 2002
 • VIZANTIJSKI MOZAIK U DEVET SLIKA, za klavir 2000
 • POSLE JEDNOG RATA S MALO NADE KROZ KIŠU,za klavir 1999
 • TUGA U KAMENU, za violončelo   1995
 • TRI IGRE, za klavir 1995
 • STIHIRA, za klavir 1990
 • TOKATA, za čembalo   1989
 • JUTRENjA, za klavir 1988
 • LIRIKA ATOSA, za klavir   1988
 • MOLDAVSKA IGRA, za čembalo   1986
 • NOKTURNO, za klavir   1985
 • EHOS BR.1, za flatu 1984