Srpski | English | Ruski

Orkestarske kompozicije

Vokalno instrumentalna i orkestarska izvođenja
Dela vokalno instrumentalna i orkestarska Izvođenja Premijere
Molitva Račana, za hor i orkestar Beograd, 1996
SanktPeterburg 2006, 2011, 2012
Moskva, 2011
Habarovsk, 2012
SanktPeterburg, 1996
Kroz san moj tavni, koncert za gudački orkestar SanktPeterburg,2006
Beograd, 2000
Zaporožje, 2000
London, 1999
Šapat SentAndreje, simfonijska poema za orkestar Beograd, 1995
Zaporožje, 1997
Kijev, 1995
Bagdala, koncert za klavir i orkestar Zaporožje, 2000 London, 1999
Metohijska pojanja, koncert za klavir i orkestar SanktPeterburg, 2006
Novi Sad, 1998
Beograd, 1998
Napevi Bagrdana, za klavir i orkestar Zaporožje, 2000 Beograd, 1995
Igra sa Radočela,simfonijska poema za orkestar Zaporožje, 1997 Beograd, 1995
Pelagonijska molitva, koncert za violinu i orkestar Beograd, 1995, 1996
Zaporožje, 1997
Beograd, 1994
Sumrak na stazama Despotovim, za gudački orkestar Beograd, 1998
Niš, 1998
Sarajevo,2005
Beč, 2005
Zaporožje, 1997
Konji Sv Marka, simfonijska poema Zaporožje, 2006
Sa Karpata, koncert za ženski hor, dva klavira i gudače Zaporožje, 1997 Beograd, 1995
Raški mozaik, koncert za klavir i orkestar Beograd, 1998
Vizantijski mozaik, za orkestar Zaporožje, 2006
Uvertira 1804, za simfonijski orkestar Zaporožje, 2007 Beograd, 2004
Lazarevo bdenije, koncert za trubu Niš, 1999 Beograd, 1998
Noć u Hilandaru, koncert za klavir i orkestar Beograd, 2012
Vračarino, tri slike za orkestar Beograd, 2008
Ishod, svita za simfonijski orkestar Beograd, 2009
Maršeto, za simf. Orkestar Beograd, 2012
Žitije Zografa Ribničkog, Svita za violinu i gudače Beograd, 2000 Beograd, 1996
Podibarski žal, slika za gudače Beograd, 1994
Negotin, 1994
Beograd, 1993
 • KADA JE SUNCE ŠIROKO OTVORILO OČI, slika za simfonijski orkestar 2012
 • ZAPIS O BUĐENjU, slika za simfonijski orkestar 2012
 • KONCERT ZA KLAVIR u Des – duru 2012
 • PRIPEV LETU, slika za simfonijski orkestar 2011
 • KONCERT ZA ORKESTAR 2010/11
 • MARŠETO, za simfonijski orkestar 2010
 • ISHOD, svita za simfonijski orkestar 2010
 • NOĆ U HILANDARU, koncert za klavir i orkestar 2010
 • U GORI SVETLOST, poema za klavir i simfonijski orkestar 2009
 • IZ DNEVNIKA PRIZRENSKIH KOLEDARA, simfonijska slika 2009
 • TARA, simfonijska poema 2008
 • TAKOVO, poema za simfonijski orkestar 2008
 • KORACI, simfonijska poema 2008
 • VRAČARINO, končertino za simfonijski orkestar 2007
 • POVRATAK NA ZLATNI ROG, četiri slike za orkestar 2005
 • SA PLAVIM VETROM NA CARIGRADSKOM DRUMU, poema za orkestar 2005
 • JESENJE SLUTNJE POD SVODOM DEČANSKIM, poema za orkestar 2004
 • KONČERTINO ZA KLARINET I GUDAČE 2004
 • ANTIFON GEORGIJA BRANKOVIĆA, poema za orkestar 2003
 • TRI PRIZORA IZ DOLINE JORGOVANA, za gudače 2003
 • UVERTIRA 1804, za orkestar 2003
 • ČETIRI PORTRETA ISTOČNOG SNA, slike za orkestar 2002
 • PETROGRADSKI MOZAIK, koncert za violinu i orkestar 2002
 • KONJI SV. MARKA, slika za orkestar 2000
 • MOLITVE PEOBRAŽENJA, simfonijska poema 1999
 • SVITANJA NAD LJEVIŠKOM, simfonijska poema 1999
 • KROZ SAN MOJ TAVNI I BEZBROJ SUZA NAŠIH, za gudače 1999
 • METOHIJSKA POJANJA, koncert za klavir i orkestar 1998
 • POSLEDNJA LJUBAV U CARIGRADU, simfonijska poema 1998
 • VELIČANIJE, simfon. poema posvećena senima Nikole Tesle 1998
 • NAPEVI LEUTARA, simfonijska poema 1998
 • NA MLADU NEDELJU, za frulu i gudače 1998
 • SUMRAK NA STAZAMA DESPOTOVIM, za gudače 1997
 • BAGDALA-LAZARIČKA JUTRENJA, koncert za klavir i orkestar 1997
 • IRMOS, za violu i gudače 1997
 • LAZAREVO BDENIJE, koncert za trubu i simfonijski orkestar 1996
 • RAŠKI MOZAIK, koncert za klavir i orkestar 1996
 • ŽITIJE ZOGRAFA RIBNIČKOG, za violinu i gudače 1996
 • ŠAPAT SENTANREJE, simfonijska poema 1994
 • NAPEVI BAGRDANA , za klavir i gudače 1994
 • NOSTALGIČNI MIR ZADUŽBINE DESPOTA, za hornu i gudače 1994
 • PELAGONIJSKA MOLITVA, za violinu i gudače 1994
 • IZ DAVNINA, simfonijska poema 1991
 • KAPADOKIJSKO BDENIJE, poema za klavir i orkestar 1991
 • PODIBARSKI ŽAL, za gudače 1991
 • IGRA SA RADOČELA, simfonijska poema 1988
 • ČETIRI STROFE, za dva klavira i gudače 1987
 • LITURGIJSKI KVARTET, za gudače 1986
 • AKSAK, za gudače 1984
 • PRELUDIJUM, za trubu klavir i gudače 1983
 • PARTITA, simfonijska poema 1982
 • VREME SMRTI, simfonijska poema 1981