Srpski | English | Ruski

Orkestarska izvođenja

Značajniji koncerti, pretežno autorski u zemlji i inostranstvu
Izvođač Koncert Dvorana Mesto izvođenja Godina
Državni akademski hor i orkestar Capella (Glinka)
Sankt Peterburg, Rusija
solisti
dirigent:V.A.Černušenko
Autorski koncert:
– Molitva Račana, za hor i orkestar
– Liturgija Sv Jovana Zlatoustoga, za mešoviti hor (premijera)
Velika koncertna sala Capelle Sankt Perburg,
Rusija
2012
Državni akademski Hor i orkestar Capella (Glinka) Sankt Peterburg, Rusija
solisti
dirigent:V.A.Černušenko
Autorski koncert:
– Kroz san moj tavni, za orkestar
– Metohijska pojanja, koncert za klavir i orkestar
– Molitva Račana, za hor i orkestar
Velika koncertna sala
Capelle
Sankt Perburg,
Rusija
2006
Oxfordska filomuzika
dirigent:Đ. Pavlović
M. Papadopulos
Royal gala concert:
– Kroz san moj tavni, za orkestar(premijera UK)
– Bagdala, koncert za klavir i orkestar (svetska premijera)
Regent hal London,
Engleska
1999
Veliki simfonijski orkestar Čajkovski (BSO), Moskva i Državni akademski hor Kapelle, Sankt Peterburg, Rusija
solisti
dirigent:V.A.Černušenko
– Molitva Račana, za hor i orkestar
stihovi: M. Pavić i G. Stefanović-Venclović
Velika koncertna sala Čajkovski Moskva, Rusija 2011
Mešoviti hor i orkestar
FILUM
dirigent: U.Stepanović
K.Tasić i V.Milić
V.Kršić-S.Nikolajević
Klavirski duo
Autorski koncert:
– San Gospodara Svetlosti, za 2 klavira
– Liturgija Sv Jovana Zlatoustoga
– Zora, za mešoviti hor
– Sa Karpata
Svečana sala Prve kragujevačke gimnazije Kragujevac,
Srbija
2011
Veliki simfonijski orkestar, Zaporožje, Ukrajina
dirigent:Đ. Pavlović i V. Vasiljevič Ređa
Autorski koncert:
– Sumrak na stazama Despotovim, za gudač.orkest
– Igra sa Radočela, simfonijska poema za ork.
– Sa Karpata
– Šapat SentAndreje, za orkestar
– Pelagonijska molitva, koncert za violinu i orkest.
Velika koncertna dvorana
Glinka
Zaporožje, Ukrajina 1997
Veliki simfonijski orkestar, Zaporožje, Ukrajina
dirigent:Đ. Pavlović
Kiev muzik fest 95
– Šapat SentAndreje, simfonijska poema za orkestar
Velika koncertna dvorana Nacional muzičke akademije Čajkovski Kijev,
Ukrajina
1995
Veliki simfonijski orkestar, Zaporožje, Ukrajina
dirigent:Đ. Pavlović
V. Vasiljevič Ređa
solisti J. Gallant
V. Mutavdžić-Folić
Autorski koncert:
– Bagdala, koncert za klavir i orkestar
– Napevi Bagrdana, za klavir i orkestar
– Kroz san moj tavni
– Poslednja ljubav u Carigradu
Velika koncertna dvorana
Glinka
Zaporožje,
Ukrajina
2000
Dalekoistočni simfonijski orkestar, Habarovsk i Državni akademski hor Kapelle, Sankt Peterburg, Rusija
dirigent:V.A.Černušenko
– Molitva Račana, za hor i orkestar
stihovi: M. Pavić i G. Stefanović-Venclović
Velika dvorana gradske palate kulture Habarovsk,
Rusija
2012
Srpski kamerni orkestar
Dirigent Đ. Pavlović
D.Jovičić,klavir
I. Vasiljević, violina
Autorski koncert:
– Lirika Atosa
– Šapat Sent Andreje
– Pelagonijska molitva
– Napevi Bagrdana
Atrijum Narodnog muzeja Beograd 1995
Profesori FMU
Beograda
Autorski koncert kamerne muzike:
– Krajem leta, za violinu i klav.
– Uspavanka,za violonč. i kl.
– Proleće,za sopran i kamerni ansmbl
– Večernje na Galati,za 2 kl.
– Rustični portret, za 2 kl.
KNU Beograd 2011
Profesori FMU
Beograda
Autorski koncert kamerne muzike:
– Krajem leta, za violinu i klavir
– Uspavanka,za violončelo i klavir
– Proleće,za sopran i kamerni ansmbl
– Večernje na Galati, za 2 klavira
– Rustični portret, za 2 klavira
Skupština grada Beograd 2011
Niški simfonijski orkestar
Solista M. Đorđević
Dirigent Đ. Pavlović
Autorski koncert
(otvaranje NIMUS-a)
– Sumrak na stazama Despotovim
– Lazarevo bdenije
– Šapat Sent-Andreje
Koncertna sala simfonij. orkestra Niš 1999

Glinka, Sankt Peterburg, Rusija

 • Molitva Račana, duhovni triptih za mešoviti hor i gudače
 • Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših, poema za gudače
 • Metohijska pojanja,
 • Liturgija Sv Jovana Zlatoustog
  Dirigent: Vladislav Černušenko, Rusija
  Solisti: Andrej Ivanovič, Rusija
  Darija Lejbova
  Petar Migunov

Veliki simfonijski orkestar imena Čajkovski, Moskva
Hor Glinka, Sankt Peterburg, Rusija

 • Molitva Račana, duhovni triptih za mešoviti hor i gudače

Dirigent: Vladislav Černušenko, Rusija
Solisti: Darija Lejbova
Petar Migunov


Oksfordska Filomuzika, London, Engleska
patron Vladimir Aškenazi

 • Bagdala – Lazarička jutrenja, za klavir i orkestar
 • Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših

Dirigenti: Marios Papadopulos, Engleska
Đorđe Pavlović, Srbija
Solista: Vasilija Mutavdžić – Folić, Engleska


Državna filharmonija Zaporožja, Ukrajina

 • Šapat Sentandreje, simfonijska poema
 • Igra sa Radočela, simfonijska poema
 • Poslednja ljubav u Carigradu, simfonijska poema
 • Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših, za gudače
 • Sumrak na stazama Despotovim, za gudače
 • Sa Karpata, za dva klavira, ženski hor i gudače
 • Pelagonijska molitva,koncert za violinu i orkestar
 • Napevi Bagrdana, koncert za klavir i orkestar
 • Četiri portreta istočnog sna, slike za orkestar
 • Bagdala – Lazarička jutrenja, koncert za klavir i orkestar

Dirigenti: Vječeslav Vasiljevič Ređa
Đorđe Pavlović
Solisti: Vasilija Folić-Mutavdžić, Engleska
Yulijan Galant, Engleska
Vladimir Risin, Ukrajina


Filharmonija mladih Borislav Pašćan

 • Noć u Holandaru, koncert za klavir i orkestar

Dirigent Đorđe Pavlović
Solista Aleksandr Sinčuk, Rusija


Beogradska filharmonija

 • Kapadokijsko bdenije, poema za klavir i orkestar

Dirigent Angel Šurev
Solista Dorijan Ljeljak


Simfonijski orkestar RTB

 • Napevi Bagrdana
 • Sa Karpata, za dva klavira, ženski hor i gudače

Dirigenti: Stanko Jovanović
Angel Šurev
Solisti: Dubravka Jovičić
Snežana Nikolajević
Vesna Kršić


Umetnički ansambl vojskeSCG

 • Partita
 • Sa Karpata, za dva klavira, ženski hor i gudače
 • Metohijska pojanja koncert za klavir i orkestar
 • Uvertira 1804

Dirigenti: Pavle Medaković
Vladimir Mustajbašić
Solisti: Dragana Raić
Snežana Nikolajević
Vesna Kršić


Veliki duvački orkestar garde i mešoviti hor vojske Jugoslavije

 • Lutaju duše Kragujevca, kantata za soliste, naratore, mešoviti hor i duvački orkestar

Dirigent Ilija Ilijevski
Solisti: Aleksandra Ivanović
Vukašin Savić


Niški simfonijski orkestar

 • Šapat Sentandreje, simfonijska poema
 • Sumrak na stazama Despotovim, za gudače
 • Lazarevo bdenije, koncert za trubu i orkestar

Dirigenti: Đorđe Pavlović
Milena Injac
Solista Mladen Đorđević


Gudači Svetog Đorđa

 • Nostalgični mir zadužbine Despota, končertino za hornu i gudače
 • Pelagonijska molitva, koncert za violinu i gudače

Dirigent Petar Ivanović
Solisti: Predrag Ivanović
Jovan Kolundžija


Bgo Dušan Skovran

 • Preludijum za trubu, klavir i gudače
 • Žitije Zografa Ribničkog, šest slika za violinu i gudače
 • Molitva Račana duhovni triptih za mešoviti hor i gudače ( sa horom Glinka)

Dirigenti: Aleksandar Pavlović
Vladislav Černušenko
Solisti: Blagoje Nikolovski
Nevena Popović
Gordana Matijević


Srpski kamerni orkestar

 • Šapat Sentandreje, simfonijska poema
 • Bagdala – Lazarička jutrenja, koncert za klavir i orkestar
 • Lazarevo bdenije, koncert za trubu i orkestar
 • Pelagonijska molitva,koncert za violinu i orkestar
 • Napevi Bagrdana, koncert za klavir i orkestar
 • Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših, poema za gudače
 • Metohijska pojanja, koncert za klavir i orkestar
 • Sumrak na stazama Despotovim, za gudače
 • Žitije Zografa Ribničkog, šest slika za violinu i gudače
 • Raški mozaik, koncert za klavir i orkestar
 • Podibarski žal, skica za gudače

Dirigenti: Đorđe Pavlović
Vječeslav Vasiljevič Ređa
Solisti: Marina Arsenijević
Marina Milić-Apostolović
Dubravka Jovičić
Danijela Karić
Mladen Đorđević
Goran Uzelac
Igor Vasiljević


Kraljevski gudači svetog Đorđa

 • Tri prizora iz doline jorgovana

Solista Sreten Krstić


Orkestar i mešoviti hor škole Mokranjac, Beograd

 • Končertino za klarinet i gudače
 • Lament nad Beogradom, za mešoviti hor i gudače
 • Pred konacima Studeničkim, gudački kvartet

Vladimir Milić
Solisti: diplomci srednje muzičke škole Mokranjac


Amoroso, Leskovac

 • Napevi Bagrdana, koncert za klavir i orkestar
 • Sa Karpata, za dva klavira, ženski hor i gudače

Dirigent Šerif Damayić
Solisti: Dubravka Jovičić
Snežana Nikolajević
Vesna Kršić


Gudački orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije

 • Podibarski žal, za gudače

Dirigent Biljana Radovanović


Ansambl Kvadrema

 • Proleće, za flautu, glas, klavir i violinu