Srpski | English | Ruski

Kritike

IZVOD IZ KRITIKA

Održana svetska premijera opere Svetislava Božića „Melanholični snovi grofa Save Vladislavića – Svetska premijera opere Svetislava Božića „Melanholični snovi grofa Save Vladislavića“, pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlivića, u režiji Aleksandra Nikolića i koreografa Aleksandra Ilića održana je u subotu 28. februara na Velikoj sceni…

„Narodno pozorište u Beogradu“ Srbija, 28.02.2015

Opera Svetislava Božića o grofu iz Hercegovine – Tri premijere našeg kompozitora – u Kolarčevoj zadužbini 26. februara kompozicije „Četa“ i „Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog“, 28. februara opera o Savi Vladislaviću u Narodnom pozorištu u Beogradu…

„Politika“ Srbija, 25.02.2015

Kompozicija Ehos br.1 (za flautu) Svetislava Božića jasno je orjentalne prirode. Melodijske linije su ostavile dramatičan trag u čemu je bilo prizvuka nečeg živopisnog-slikarskog, čije efekte često povezujemo sa elektronikom…

“Der Rheintaler“ Svisse , 30.01.1985

… Završnica gala koncerta hora Abrašević (Beograd) pripala je efektno ozvučenoj bogatoj teksturi retke harmonske lepote u kompoziciji Svetislava Božića Nostalgija, prema stihovima Jovana Dučića.

Politika, 29.03.1993, Milena Pešić

Početak XXVIII Mokranjčevih dana može se uzeti i kao njegov vrhunac: Liturgija Sv Jovana Zlatoustog, ultra talentovanog Svetislava Božića, na momente gotovo dijabolična u svojoj strastvenosti verovatno je … najbolje što nam je 1993 u Negotinu ponuđeno.

Novosti, Kultura, 26.09.1993, Zorica Kojić

. . . Kada se neko u toku jedne ili dve godine intenzivno bavi pisanjem iste vrste muzike, čekaju ga bar dve zamke: jedna je zasićenje izvođača i publike, a druga – upadanje u manirizam. Svetislav Božić je vešto izbegao svaku – Opelo u gis-molu zvuči drugačije, pleni toplinom, slivenošću i jednostavnošću harmonija koje kod njega nikada nisu bizarne, već nežne i blage. .. . .

Politika, Muzička hronika, mart 1995, Branka Radović

Premijerno izvođenje dela za klavir i orkestar Raški mozaik Svetislava Božića izazvalo ovacije publike… (KNU 8.11. 1997.g)

Blic, 10.11.1997, B. Lijeskić

. . . Raški mozaik Svetislava Božića kao da doziva neke daleke svevremene zornjače iznad Studenice, Ribnice i Ibra u zemlji naših predaka, spajajući baroknu motoričnost i kliktavost naših narodnih motiva . . . .

Dnevnik, Muzički život, 14.11.1997, Gordana Krajačić

Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića (Srbija)

. . . Kada sam se u u jesen 1995 godine prvi put susrela sa muzikom tog kompozitora u programu Međunarodnog festivala Kijev-muzik-fest, kuda je bio i Zaporoški simfonijski orkestar, shvatila sam: slušati Svetislava Božića – znači slušati Tišinu- Mir, porođen tajnom njegove uzvišene duhovnosti . .
Srcem, kroz osobeni unutrašnji bol kompozitor u svojim delima proživljava istoriju svoje zemlje najpre u simfonijskim kompozicijama kao Šapat Sent Andreje, ali i Serbiji (mešoviti hor), Podibarskom žalu, za gudače . . . . .

Naš grad, Kultura, maj.1999, Natalija Bojeva (član Saveza kompozitora Ukrajine, zaslužni umetnik Ukrajine)

Авторский вечер композитора Светислава Божича  (Сербия)

Наш город, Культура,  май1999, Наталья Боева, (член Союза композиторов  Украины, заслуженный деятель искусств Украины

Tematsko izvorište Hilandarskog palimpsesta, podstaknuti svesrpskom tragedijom od najdavnijih njenih korena, poslužili su kompozitoru Svetislavu Božiću da sačini svojevrsno Opelo – u redakciji daleko savremenijoj od ustaljenog tipika ove forme . . .

Politika, Muzička hronika, 06.12. 1999, Marija Ćirić

Na ovom koncertu sam, prvi put, imao priliku da čujem dela jugoslovenskog kompozitora Svetislava Božića . . . Elementi protesta i žudnje za prostorom kao i vremenom za razmišljanje, naizgled na potpuno suprotnim polovima, ali ipak pomirljivi, kao da su prožeti u Božićevoj psihi. Slušajući Bagdalu (poema za klavir i orkestar), namah sam bio preplavljen osećanjem pulsirajuće energije i radosti izvođenja muzike. . . . Smenjivanjem zanosa i strasti,kompozitor vešto i diskretno ukazuje čast starijim oblicima, strukturama, bojama i zvucima, dok istovremeno zadržava svoj savremeni, jedinstveni autonomni izraz. Sve se ovo sliva u niz muzičkih odjeka, koji se blago prelivaju, ponekad su i sočni, uzmiču i teku kroz poemu u svakom pravcu. Orkestar je osetljiv vodič, sposoban da dočara čudesnu muzičku strukturu…..
Ja se iskreno nadam da će ovakve večeri naći svoje stalno mesto na Evropskoj muzičkoj sceni, jer one predstavljaju muziku složenog izraza, kroz aluziju i prožimanje kulturnih uticaja. Ova muzika je jedinstvena po tome što odbacuje sve unapred date formule i sisteme komponovanja. (naglasio L.K.)

Dnevni telegraf, Umetnička hronika , 21.12.1999, Lindon Karvs
Daily Telegraph, Art Chronicle, 21.12.1999 Lindon Carves

. . . Lament nad Beogradom se sastoji iz niza slika i epizoda različitog karaktera, kroz koje provejava jasna nacionalna nit, pre svega u gudačkom korpusu, u deonici solo violine, pa svih ostalih gudača, zatim u horskom slogu i u deonicama solista. Inspiracija je proistekla iz srpske tradicije i folklornih zapisa. Pevno, kantatski zasvođeno, ne mnogo olakšano za izvođače, ali veoma pristupačno, bez patetike i bez povišenog, izveštačenog tonusa, delo direktno deluje na slušaoca toplinom, iskrenošću i porukom Crnjanskog i Božića koja pogađa slušaoca i direktno asocira i na sadašnja i na teška prošla vremena nacije. . .

Politika, Muzička hronika, 10. april 2000, Branka Radović

Molitva Račana (1996) Svetislava Božića, komponovana na stihove Gavrila Stefanovića Venclovića, monaha manastira Rača i Milorada Pavića je nadahnuta velikom kulturom pravoslavnog istoka. Božićeva muzika spojila je neosrednjevekovnu srpsku tradiciju i moderan literarni senzibilitet u originalno muzičko delo koje je u savršeno akustičnoj dvorani “Glinke“ u Peterburgu zvučalo kao pravi muzički dragulj.

Politika, Kulturni život, 05.06. 2000, Branislava Džunov

… Svoju horsku i vokalnu muziku (posebno četiri velike duhovne celine i gromade kakve su Liturgija, Opelo, Svenoćno bdenije, Strasna sedmica,kao i Molitva Račana, Serbija) Svetislav Božić uvek sazdaje od malog broja izražajnih sredstava, od čistih, dijatonskih linija, od harmonija i melodija koje kao da dopiru iz prošlih vekova…. utkiva se u srpsku tradiciju na integralan i originalan način…. U toj prisutnosti slovenskog gena i slovenske duhovnosti i širine, Svetislav Božić je jedinstvena pojava u našem muzičkom stvaralaštvu. On svoje izvore ne krije, ali sa njima ne koketira….

Politika, Muzička hronika, 08.06. 2000, Branka Radović

Autorko veče srpskog kompozitora Svetislava Božića

… Ispunjena velikom snagom neka Molitva Račana postane naša zajednička molitva, a raskošnost ritmova u končertinu za klavir i orkestar, Metohijska pojanja – simbol zajedničke radosti.
Novi Peterburg (nedeljnik grada Petrograda), 16 mart. 2006

Вечер Сербской музыки в Капелле

Авторский вечер сербского композитора Светислава Божича 

Ноый Петербургь (городская еженедельная газета) 16 марта 2006 г

Vizantijski mozaik, za klavir
…. Idealno zvučanje, vešto, mudro sastavljeno u korist velikog muzičkog smisla. Svi registri daju doprinost savršenoj ravnoteži i velikoj punoći zvuka…

“Favorit“ Emili Muner u emisi na radiju “ Frans Muzik“, 2012

… Ushićen, duhovni uspon, muzičko hodočašće u neobičnoj punoći.

Etjen Mile, 2012

…Kakva snaga! Unutrašnjost i moć, izgrađeni zajedno u jednom linijskom zvučanju.

Radio Svis Romand, Lozana, 2012