Srpski | English | Ruski

Nagrade

2007 VUKOVA NAGRADA, za izuzetan doprinos kulturi u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru
2006 BELOVODSKA ROZETA,za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i umetnosti
2004 RAČANSKA POVELjA, za stvaralaštvo izniklo iz duhovnosti pravoslavlja
2000 POVELjA STEFAN PRVOVENČANI, Raških duhovnih svečanosti za trajni doprinos nacionalnoj kulturi
1998 NAGRADA FONDACIJE BRAĆA KARIĆ U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI ZA 1997.GODINU
1995 OKTOBARSKA NAGRADA GRADA BEOGRADA (za autorski koncert održan u Narodnom muzeju i
        Svenoćno bdenije u manastiru Studenica)
1995 ZLATNA PLAKETA MOKRANjČEVIH DANA (za Svenoćno bdenije)
1995 ZLATNI BEOČUG KPZ BEOGRADA
1993 NAGRADA VUKOVE ZADUŽBINE (za Liturgiju Sv. Jovana Zlatoustog)
1993 ZLATNA PLAKETA MOKRANjČEVIH DANA  (za Liturgiju Sv. Jovana Zlatoustog)
1992 1. NAGRADA NA JUGOSLOVENSKIM HORSKIM SVEČANOSTIMA U NIŠU (za „Nostalgiju“)
1989 1. NAGRADA NA JUGOSLOVENSKIM HORSKIM SVEČANOSTIMA U NIŠU (za „Zoru“)
1988 1. NAGRADA NA REPUBLIČKOM TAKMIČENjU ZA ŽENSKI I DEČIJI HOR (za „Mukline“)
1987 1. NAGRADA NA JUGOSLOVENSKIM HORSKIM SVEČANOSTIMA U NIŠU (za „Atlas vetrova“)
1986 1. NAGRADA NA JUGOSLOVENSKIM HORSKIM SVEČANOSTIMA U NIŠU (za „Poslanicu“)
1985 1. NAGRADA UDRUŽENjA KOMPOZITORA SRBIJE (za „Frigijsku pesmu“)
1984 2. NAGRADA UDRUŽENjA KOMPOZITORA SRBIJE (za „Aksak“)
1983 1. NAGRADA NA JUGOSLOVENSKIM HORSKIM SVEČANOSTIMA U NIŠU (za „Kondak“)
1982 1.  NAGRADA NA JUGOSLOVENSKIM HORSKIM SVEČANOSTIMA U NIŠU (za „Dozivanja“)
1980 STUDENTSKA OKTOBARSKA NAGRADA GRADA BEOGRADA (za magistarski rad)